Hulp bij Hoogbegaafdheid en hooggevoeligheid

Psycholoog Vught

Hulp bij hoogbegaafdheid door Psycholoog Vught

Wat is hoogbegaafdheid?

Strikt genomen ben je hoogbegaafd als je een hoge score (>130) op een intelligentietest laat zien. Hoge intelligentie bepaalt echter niet alleen of je hoogbegaafd bent. Zo zijn motivatie, volharding, creativiteit en sociale factoren eveneens belangrijk bij het tot uiting komen van hoogbegaafdheid. Zie onderstaand triadisch model van Mönks/Renzulli

Hoogbegaafd Monks

Ervaringsdeskundigheid brengt een ruimere definitie met zich mee (2007)

'Een hoogbegaafde is een snelle en slimme denker die complexe zaken aankan. Autonoom, nieuwsgierig en gedreven van aard. Een sensitief en emotioneel mens, intens levend. Hij of zij schept plezier in creŽren.'

Een greep uit de kenmerken van hoogbegaafdheid

 • Je stelt hoge eisen, vooral aan jezelf
 • Je denkt vaak dat je ongelijk hebt omdat anderen anders denken
 • Je voelt je eenzaam en zit vaak te piekeren
 • Je hebt vaak het gevoel onder je niveau te presteren
 • Je bent chaotisch en hebt problemen met starten, voortzetten en afmaken van dingen
 • Je bent intuïtie en gevoelig
 • Je hebt weinig of juist veel slaap nodig
 • Je kunt je heel erg verdiepen in iets
 • Je kunt heel goed redeneren
 • Je bent erg nieuwsgierig
 • Je hebt een buitengewoon goed geheugen
 • Je maakt grote denksprongen en kunt goed problemen analyseren
 • Je werkt graag zelfstandig en hebt een hekel aan groepen
 • Je ideeën zijn creatief, origineel en je houdt ervan dingen te onderzoeken
 • Je hebt moeite met autoriteit en een sterk rechtvaardigheidsgevoel
 • Je bent zeer alert, trouw, loyaal
 • Als je met een project bezig bent, vergeet je alles om je heen, je werkt er lang aan

Hoogbegaafd(heid) en problemen

Een groot aantal hoogbegaafden heeft problemen gerelateerd aan hoogbegaafd zijn, zoals onderpresteren, depressies, eenzaamheid, faalangst, leerproblemen, stemmingswisselingen, overgevoeligheid, minderwaardigheidsgevoelens, problemen op het werk of andere problemen. Veel hoogbegaafden die er op latere leeftijd achter komen dat zij een IQ >130 hebben, ervaren een soort rouwperiode: 'wat zou er anders zijn gegaan als ik het geweten had?' Omdat veel hoogbegaafden ook hoog sensitief zijn, 'zitten' ze vaak meer in hun hoofd/gedachten dan in hun lijf.

Volwassen hoogbegaafden en enkele problemen

 • Je hebt moeite met autoriteit
 • Je stelt te hoge eisen; een (te) hoge meetlat
 • Je kunt slecht omgaan met kritiek
 • Je hebt moeite met het verschil tussen gelijk hebben en gelijk krijgen
 • Je bent snel verveeld
 • Je verliest snel interesse bij routinematige taken; bore-out
 • Je wordt vlug ongeduldig als anderen minder snel schakelen
 • Je wordt arrogant bevonden
 • Je bent wellicht moeilijk toegankelijk voor collega's
 • Het onderwijssysteem heeft je optimale ontwikkeling belemmert.
 • Hulp bij hoogbegaafdheid door Psycholoog Vught

  Ondanks dat veel hoogbegaafden zich goed in het leven redden, is soms extra hulp nodig. Voor een hoogbegaafde is het belangrijk om inzicht te verwerven in de belemmerende patronen en deze patronen te doorbreken. Omdat ikzelf hoogbegaafd en hoog sensitief ben en sterk vanuit de intuïtie werk, laat ik je onder meer zien welke factoren hebben bijgedragen tot je problemen. Ik reik je duidelijke handvaten tot mogelijke verbetering aan.

  Mijn ervaringsdeskundigheid met hoogbegaafdheid en hooggevoeligheid zijn in de behandeling een groot voordeel. Zeker gezien hoogbegaafden in gesprekstherapie aangeven dat zij eigenlijk zelf het gesprek leiden. Ze praten de therapeut onder tafel, houden de controle en komen daardoor nooit toe aan het beleven van hun gevoel, pijn en verdriet. Ook het inzicht volgt dan niet en alles blijft zoals het was.

  Meer informatie over hulp bij (problemen met) hoogbegaafdheid door Psycholoog Vught vind je onder behandeling.

  Interessante wetenschappelijke artikelen:

  Hoogbegaafden gebruiken vaker hun fantasie bij probleemoplossing

  Een onderzoek uitgevoerd aan de Universiteit van Florida laat zien dat hoogbegaafde studenten significant vaker gebruik maken van hun actieve verbeeldingskracht dan niet-hoogbegaafde studenten. Meest opmerkelijk was het resultaat dat hoogbegaafde studentes twee keer zo vaak hun verbeeldingskracht gebruiken dan niet-hoogbegaafde studentes. Verder laat de studie zien dat hoogbegaafde mannelijke studenten vaker gebruik maken van hun gevoel in het oplossen van vraagstukken dan niet-hoogbegaafde mannelijke studenten. University of Florida. Gifted students are more imaginative and emotional. Retrieved from Sciencedaily . (2011)

  © Psycholoog Vught | Alle rechten voorbehouden